KAISA SPIES

Koulussa yritän pirteästi tsempata lukiolaiseni innostumaan kansalaisvaikuttamisesta. Käymme tunnilla läpi erilaisia vaikuttamisen keinoja kansalaisaloitteesta ostoboikottiin ja oman puolueen perustamiseen. Opiskelijoiden tehtävänä on keksiä oma ongelma jonka he haluavat muuttaa Suomessa/kotikaupungissaan/koulussa ja...

Työpahoinvointi maksaa Suomelle Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan 40 miljardia euroa. Työpahoinvoinnin hintalappu koostuu muun muassa sairauspoissaoloista, ennenaikaisista eläkkeistä ja työtapaturmista. Pelkät sairauslomat maksoivat esimerkiksi Kouvolan kaupungille 26 miljoonaa vuonna 2014, koko työpahoinvoinnin...

Yksinasuminen ei todellakaan ole synonyymi yksinäisyydelle tai huono-osaisuudelle. Silti yksinasuvat ovat tilastojen mukaan heikommassa taloudellisessa asemassa perheellisiin verrattuna. Suomessa yksinasuvia ei ole huomioitu omana ryhmänään. Heitä ei juuri pohdita sosiaaliturvaa tai verotusta...

Politiikka näyttää lehtien palstoilla jotenkin likaiselta. Tulee kuva, että kaikki poliitikot ajavat vain omaa asiaansa, viis muista. Kaikki poliitikot eivät ole pahiksia, suurin osa meistä haluaa oikeasti tehdä Suomesta paremman paikan...

Tämänhetkiset perhevapaat lapsen synnyttyä ovat monimutkainen tilkkutäkkijärjestelmä eikä vastaa nykyaikaa. Vanhempainvapaissa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta viettää aikaa molempien vanhempiensa kanssa. Tällä hetkellä kotihoidontuen käyttäjistä yli 90% on naisia. Kehitystä vapaiden...