Lautakunta, hallitus, valtuusto – kuka päättää ja kuka politikoi?

Tuntuuhan se hämmentävältä, että samaa asiaa päätetään ensin lautakunnassa, sitten se menee kaupunginhallitukseen ja merkittävimmät lopulta vielä kaupunginvaltuustoon. On asiantuntijalautakunta, kuten vaikka kasvatus- ja opetuslautakunta, jotka päättävät vaikka kouluun liittyvän asian. Kuulevat asiantuntijoita, keskustelevat perin juurin ja sitten asia menee kaupunginhallitukseen, jossa koko rumba lähtee taas käyntiin ja huonoimmillaan päätetään jotain aivan muuta. Ei kauhean linjakasta.

Kouvolan Sanomissa 28.11. nostettiin esiin erilaisia näkemyksiä: ovatko lautakunnat kumileimasimia vai eikö lautakuntiin luoteta? Politikoiko kaupunginhallitus ja siksi sorkkii lautakuntien tekemiä päätöksiä?

No ihan varmasti kaupunginhallitus politikoi. Me teemme poliittisia päätöksiä. Lautakuntakin politikoi, sekin tekee poliittisia päätöksiä. Uskon kuitenkin, että lautakunnan pj:t eivät jutussä ei tarkoittaneet politikoinnilla ihan tätä. En oikeastaan tiedä mitä he tarkoittivat enkä viitsi arvuutella, mutta kerron oman näkemykseni, vaikka kukaan ei ole sitä kysynyt.

Kun asia tulee minulle päätettäväksi kaupunginhallitukseen, perehdyn siihen. Perehdyn erityisesti siihen, miten asia on käsitelty lautakunnassa. Onko päätös ollut yksimielinen vai miten on edetty? Lautakunnan yksimielinen päätös on vahva signaali, että asia on hyvällä mallilla. Koska minä teen päätöksen asian suhteen, en kuitenkaan voi tuudittautua ajatukseen, että kun lautakunta on asian päättänyt, on se kunnossa. Minun täytyy tehdä päätös vielä aivan itse, koska joudun kantamaan siitä myös vastuun.

Kaupunginhallituksessa ei aina ole asiantuntijaa joka aiheesta paikalla, koska asioita on niin paljon ja laidasta laitaan ja kokousten kesto tunteja. Joskus asia jää tämän vuoksi pöydälle. Viimeksi näin kävi Sarkolan koulun suhteen. Emme saaneet selkeitä perusteita miksi on päädytty betonirunkoon eikä puuhun. Viikon ajan saimme lisätietoja, aika paljon myös lobbausviestiä ja seuraavassa kokouksessa asia esiteltiin meille. Olimme hyvin informoituja, mutta käsittelimme asiaa, johon oli todella erilaisia asiantuntijamielipiteitä rakentamisen eri asiantuntijoilla. Kävimme keskustelun asiasta ja tiedostimme tekevämme erilaista päätöstä kuin lautakunta.

Minun on vaikea ymmärtää, että voisin toimia toisin. Kyse ei ole luottamuksesta tai luottamuspulasta lautakuntiin vaan vastuun kantamisesta. Hallintosääntö velvoittaa kaupunginhallitusta tekemään päätökset. Kukaan ei voi olla kumileimasin, ei varsinkaan kaupunginhallitus, jolla on harteillaan kaupungin toiminnan johtaminen sekä velvollisuus tehdä päätökset niissä asioissa, jotka hallintosäännön mukaan meille kuuluvat.

Kyse on hallintosäännön määrittelemästä työnjaosta. Jos tähän ei olla tyytyväisiä, on muutettava hallintosääntöä. Onko ylipäätään tarpeellista käyttää läheskään näin paljon asioita vielä kaupunginhallituksessakin? Minulla ei ole mitään erityistä hinkua päättää kaikista lukemattomista asioista maan ja taivaan välillä. Olisin valmis muuttamaan järjestelmää siten, että lautakuntakäsittelyn jälkeen ei enää niin moneen asiaan tarvittaisi kaupunginhallituskäsittelyä. Olen tähän valmis, koska nimenomaan luotan lautakuntiin ja niissä tehtävään työhön.

%d bloggaajaa tykkää tästä: