Miksi 6+6+6?

Tämänhetkiset perhevapaat lapsen synnyttyä ovat monimutkainen tilkkutäkkijärjestelmä eikä vastaa nykyaikaa. Vanhempainvapaissa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta viettää aikaa molempien vanhempiensa kanssa. Tällä hetkellä kotihoidontuen käyttäjistä yli 90% on naisia. Kehitystä vapaiden tasaisempaan jakoon ei ole näköpiirissä, mikäli järjestelmää ei muuteta.

tuetaan_perheitä

6+6+6-malli jakaa vanhempainvapaan kolmeen jaksoon, joista yksi on äidille, yksi isälle ja yksi vanhempien jaettavissa. Mikäli toinen vanhemmista ei käytä jaksoaan, 6 kuukautta vanhempainvapaasta jää käyttämättä, mutta lasta voidaan hoitaa edelleen kotona kotihoidontuella. Yksinhuoltaja voi pitää kaikki jaksot. Mallissa vanhempainvapaa pitenee ja sen kustannukset yhteiskunnalle kasvavat. Edullisempi tapa parantaa tilannetta on merkitä kotihoidontuesta 6 kuukauden jakso isälle. Tämä voisi myös olla hyvä vaihtoehto kehittää perhevapaita.

 

Minusta vanhempainvapaata tulee voida pitää myös osapäiväisesti vaikkapa siihen saakka kun lapsi täyttää kahdeksan vuotta Ruotsin mallin mukaisesti. Meillä ollaan tiukasti on/off – joko täyspäiväisesti kotona tai pitkää päivää päiväkodissa. Vanhemmille ja päiväkotilaiselle tulee mahdollistaa lyhennetyt työviikot tai työpäivät, jolloin kotipäivistä maksetaan vanhempainrahaa. Tämä lisää lasten ja perheiden hyvinvointia ja jaksamista arjessa ruuhkavuosina.

 

Muutos kaventaisi perheiden valinnanvapautta, sanotaan. Minä en usko, että nykytilanteessa, jossa vain 6-8% isistä jää kotiin, on kyse valinnanvapaudesta. Edes tilanteissa, joissa miehen palkka on pienempi tai samantasoinen kuin naisella, eivät isät tällä hetkellä juurikaan jää kotiin hoitamaan lasta. THL:n mukaan pienituloiset ja vähemmän koulutetut isät käyttävät vapaista vielä vähemmän kuin muut isät.

 

Naiset käyttävät tällä hetkellä leijonaosan perhevapaista. On varmasti totta, että tämä selittyy osin palkkaeroilla, mutta myös asenteilla on suuri vaikutus. Vaikuttaa vahvasti siltä, että työelämän toimintamallit, työyhteisön asenteet ovat tärkeitä miesten tehdessä ratkaisujaan kotiin jäämisestä. Tutkimus osoittaakin, että miehet käyttävät pääasiassa niitä vapaita, jotka heille nimetty. Norjassa miesten vanhempainvapaan käyttö nousi 2 prosentista 80 prosenttiin isäkiintiön myötä.

 

Isän suhde lapseen kehittyy vahvaksi, kun hän on kotona lapsensa kanssa ja vastuullinen hoidosta. Samalla vanhempien välisiä kotitöitä on mahdollista jakaa tasaisemmin. 6+6+6-malli vahvistaa miesten vanhemmuutta.

 

Isyyden vahvistumisen lisäksi 6+6+6-malli parantaa naisten asemaa työelämässä. Pitkät poissaolot töistä lisäävät palkkaeroja ja vaikeuttavat naisten paluuta työelämään. Myös eläkekertymä on alhaisempi.

 

Tämän blogauksen lähteenä on käytetty: 6+6+6-malli vanhempainvapaan uudistamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2010) https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79834/2f6cd5ed-58a1-490b-b365-937caa90fb1b.pdf?sequence=1

One Comment on “Miksi 6+6+6?

%d bloggaajaa tykkää tästä: